Van de voorzitter

Van de voorzitter

Geachte leden, sponsors, donateurs, vrienden en sympathisanten,

Graag wenst het bestuur u allen een mooi, gezond en sportief nieuw jaar en dat we dit jaar vele van onze wensen mogen realiseren.

Terugkijkend op 2016 kunnen we concluderen dat het jaar eigenlijk niet gebracht heeft wat als doelstelling gezien werd. Het eerste elftal haalde op een haar na namelijk niet de gewenste promotie. Het tweede elftal moest zelfs worden terug getrokken.

Bij de jeugd gelukkig wel een paar promoties, maar ook helaas daar moesten bij de aanvang van deze competitie in september weer elftallen worden getrokken, of anders ingedeeld worden. Als klap op de vuurpijl bleek aan het eind van 2016 dat een aantal leden zich hadden terug uit de jeugdcommissie. Het is dus duidelijk dat er m.n. bij de jeugd zaken moeten veranderen. Er zal beter moeten worden samengewerkt en dat begint door met elkaar te praten over dingen die niet goed gingen en vanzelfsprekend ook over de goede dingen. Trainers zullen zich moeten aanpassen aan de richtlijnen zoals deze besproken zijn. De ouders van onze jeugd zullen meer betrokken moeten worden bij het wel en wee van onze vereniging. Als bestuur zullen we een aantal avonden organiseren, waarbij ouders, trainers en het bestuur met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de gang van zaken en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht .

Kijkend naar ons eerste team, dan kunnen we zeggen dat de start van het lopende seizoen, op z’n zachts gezegd, niet goed was. Mede ingegeven door een aantal factoren. Blessures en onvrede over bepaalde zaken. Trainers Dave Samson en Dave Kuysten gaven de pijp aan Maarten. Positief was in ieder geval dat het team zich vervolgens als één man achter de nieuwe trainers (Jean-Paul van Zoghel en Ronald van de Meent) heeft geschaard. Het nieuwe elan zorgde ervoor dat de laatste 5 wedstrijden voor de winterstop werden gewonnen. Hierdoor kunnen we gelukkig weer volop voor de prijzen gaan.

Onze wens is dat we er gezamenlijk de schouders onder gaan zetten, zodat we hopelijk bij het begin van het volgende seizoen er als club beter voorstaan. M.a.w., we moeten de bestaande problemen met zijn allen oplossen .

Namens Het Bestuur
Han Vermeulen , voorzitter.

A.s.v Blauw-Wit