Promotie/nacompetitie 2016-2017

Promotie/nacompetitie 2016-2017

De kampioenen van de 2e klasse A t/m J promoveren naar de 1e klasse zaterdag, 2018/’19.

Nacompetities tussen 1e klasse en 2e klasse:

De nummers 12 en 13 van de 1e klasse A t/m E zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de 2e klasse A t/m J om in totaal 5 plaatsen in de 1e klasse zaterdag, 2018/’19. Voor de nacompetitie geldt onderstaande koppeling: • 1e klasse A, gekoppeld aan 2e klasse A en B • 1e klasse B, gekoppeld aan 2e klasse C en D • 1e klasse C, gekoppeld aan 2e klasse E en F • 1e klasse D, gekoppeld aan 2e klasse G en H • 1e klasse E, gekoppeld aan 2e klasse I en J.

Voor de 1e en 2e ronde geldt dat de thuisspelende vereniging 50% van de reiskosten van de uitspelende vereniging vergoedt. De totale reiskosten bedragen maximaal vijf auto’s à € 0,26 / km. Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, tolbruggen, enz..
Voor de finale geldt eveneens dat de thuisspelende vereniging de reiskosten als hierboven omschreven vergoedt.

Daarnaast geldt voor de finale dat de thuisspelende vereniging niet verplicht is entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats (aan anderen dan de houders van een geldig bewijs van toegang amateurvoetbal), dan komt de bezoekende vereniging in aanmerking voor 50% van de recette. De thuisspelende vereniging behoort de bezoekende vereniging 50 gratis toegangskaarten te verstrekken, voor spelers en officials. De thuisspelende vereniging mag de gemaakte kosten, zoals voor bal, reclame, controle/kassa en het in orde brengen van het speelveld, niet aftrekken van de recette.

De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven moet binnen veertien dagen na de wedstrijddag aan de tegenpartij worden toegezonden. Na akkoordbevinding moet de betaling van het verschuldigde bedrag plaatsvinden binnen acht dagen. Mocht de tegenpartij niet akkoord gaan met de afrekening, dan moet zij deze binnen veertien dagen, voor een besluit hierover, voorleggen aan het bestuur amateurvoetbal.

1e klasse A / 2e klasse A–B:

1e ronde, 2 juni: a) Nr. 13 1e klasse A – Laagst geklasseerde PK 2e klasse B b) Nr. 12 1e klasse A – Laagst geklasseerde PK 2e klasse A c) Hoogst geklasseerde PK 2e klasse B – Een na hoogst geklasseerde PK 2e klasse A d) Hoogst geklasseerde PK 2e klasse A – Een na hoogst geklasseerde PK 2e klasse B

2e ronde, 9 juni: e) Winnaar b – winnaar d f) Winnaar a – winnaar c

Finale, terrein, 16 juni: g) Winnaar e – winnaar f De winnaar van de finale plaatst zich voor de 1e klasse zaterdag, 2018/’19. De verliezers van de 1e / 2e ronde en finale plaatsen zich voor de 2e klasse zaterdag, 2018/’19.

A.s.v Blauw-Wit