Namens de Voorzitter

Namens de Voorzitter

Geachte ereleden, leden, donateurs, sponsors en sympathisanten

Vanaf deze plek wens ik U allen een voorspoedig , gezond en sportief 2016 toe.

Het jaar 2015 ligt achter ons, ook het jaar waar het samengaan van FC Blauw – Wit Amsterdam
en De Beursbengels een feit werd. Daar de fusie eerst in augustus een feit werd was er
niet direct een mogelijkheid om gewenste veranderingen en aanwas van nieuwe leden te
bewerkstelligen.

Het nieuwe bestuur heeft niet stil gezeten en zijn druk bezig met de voorbereidingen van
het seizoen 2016/17. Met name wordt er ingezet om de jeugdafdeling te stroomlijnen en zoals
al eerder gezegd zijn nieuwe jeugdleden van harte welkom en we zullen proberen deze
met een gerichte campagne naar ons toe te krijgen.

Vanzelfsprekend is de status van ons eerste elftal van belang voor het aanzien van onze
vereniging en zou een promotie naar de tweede klasse meer dan wenselijk zijn. Helaas is
de eerste helft van het lopende seizoen niet zo gelopen als gehoopt , maar er is nog een
lange weg te gaan.

Ik spreek de wens uit dat we er gezamenlijk een mooi en leuk jaar van gaan maken. Want
één ding is zeker: we hebben elkaar nodig , anders lukt het niet om FC Blauw – Wit Beursbengels
naar een hoger niveau te brengen, zowel voor de jeugd en onze senioren.

Han Vermeulen
Voorzitter
FC Blauw-Wit Beursbengels

A.s.v Blauw-Wit