naamswijziging naar a.s.v. BLAUW-WIT

naamswijziging naar a.s.v. BLAUW-WIT

Geachte leden,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen of gelezen treedt de heer Vermeulen af als voorzitter. In zijn recente interviews heeft hij laten weten dat met zijn vertrek ook de naam Beursbengels uit de naam van de vereniging hoort te verdwijnen. Daarom hebben wij binnen het bestuur besproken welke naam wij aan de leden zullen voorleggen. Normaal gesproken zou dit ter stemming op de agenda van een algemene ledenvergadering (ALV) worden gezet maar gezien de huidige coronacrisis is het houden van een ALV voorlopig niet mogelijk. Een noodwetje, vooralsnog tot 1 september van kracht, maakt het verenigingen mogelijk dringende zaken online aan de leden voor te leggen. We willen daarom nu een voorstel tot naamswijziging voorleggen zodat een dergelijke wijziging nog voor het nieuwe seizoen kan worden doorgegeven aan KNVB en de gemeente. Ook zal daarna de naamswijziging in de statuten worden doorgevoerd. In een later stadium zullen de jaarcijfers van het afgelopen seizoen en de begroting van het nieuwe seizoen aan de leden worden voorgelegd.

Het voorstel is om na de meerdere fusies uiteindelijk weer de oorspronkelijke naam van de vereniging voor te stellen. Dit is: a.s.v. Blauw-Wit, waarin a.s.v. staat voor Amsterdamse Sportvereniging.

Als het goed is hebben de leden een e-mail ontvangen met de vraag om te reageren of men “eens, of niet eens” is.

Wij hopen op veel reacties,
namens het bestuur,
Liesbeth Stricker

A.s.v Blauw-Wit