Lid worden

kom voetballenIedereen die graag in verenigingsverband wil voetballen, kan lid worden van Blauw-Wit Beursbengels. Zowel jeugd als senioren, jongens en meiden, heren en dames zijn welkom bij de bekendste club uit Amsterdam-West met de mooiste accommodatie dat voor aan het sportpark ligt.

Vrijwilligerswerk is bij de vereniging gewenst en noodzakelijk. Als enige club op sportpark Sloten kan er de gehele week, in het weekend en in de vakanties gespeeld worden doordat de velden buiten het golfterrein vallen.

De vereniging heeft naast een trainingsveld de beschikking over een prachtig hoofdveld met kunstgras en een tweede veld met gras. Tevens kunnen we indien nodig terecht op de omliggende velden die ook door de andere verenigingen worden gehuurd.

De vereniging heeft een grote kantine, moderne kleedkamers, tribune en professionele verlichting van het hoofdveld. Elk seizoen worden er diverse feesten, activiteiten en toernooien georganiseerd om naast het voetbal ook een gezellig verenigingsleven te creëren.

Tevens zit Blauw-Wit Beursbengels bij de ingang van het sportpark en is in tegenstelling tot andere clubs dus gemakkelijk te bereiken.

We heten je van harte welkom!!


Aanmelden Mini’s/Junioren/Pupillen Spelers:

Stuur een email naar de jeugdcommissie , zet daarin dan je naam, je geboortedatum en een telefoonnummer waarop je te bereiken bent.

Je wordt dan vervolgens uitgenodigd voor een kennismaking en een proeftraining bij de betreffende leeftijdsgroep.
Op deze proeftraining wordt vooral gekeken of je respect hebt voor je medespelers, trainers en tegenstanders en natuurlijk of je plezier hebt in het spel.

Mochten er plaatsen vrij zijn in selectie-elftallen dan wordt natuurlijk ook gekeken of je een plaats in dat team aankunt.

Let op!!! Spelers tot 18 jaar dienen bij de proeftrainingen altijd vergezeld te worden van een of meerdere ouders. Zijn je ouders niet meegekomen dan kun je helaas niet aan de training deelnemen en zal een andere afspraak worden gemaakt.

Aanmelden Senioren Teams en/of Spelers:

Voor het aanmelden van complete seniorenteams of senioren spelers kunt u contact opnemen met info@fcblauwwitamsterdam.nl of aanmelden op dinsdagavond om 19.30 uur in de kantine. Vergeet geen pasfoto + ID meenemen.

Aanmelden Studenten

Studenten kunnen zich ook als team aanmelden. Het team zal zelf zorgdragen voor een trainer en/of coach en zal geen gebruik maken van het trainersgilde van de club (eventueel in overleg).

Voor het aanmelden stuur je een email naar info@fcblauwwitamsterdam.nl of aanmelden op dinsdagavond om 19.30 uur in de kantine. Vergeet geen pasfoto + ID meenemen.

De meeste teams trainen twee keer per week.


Opzeggen lidmaatschap of overschrijven

Het lidmaatschap kan uitsluitend door middel van het opzeggingsformulier worden beëindigd vóór 31 mei van het lopende seizoen. Dit formulier moet persoonlijk worden afgegeven op de daarvoor opgegeven data in de kantine van Blauw-Wit Beursbengels.

Indien je na 31 mei opzegt, dan is de hele contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd in verband met de afdracht aan de KNVB en de geplande begroting van de vereniging.

De opzegging is voltooid indien men een bevestiging vanuit de ledenadministratie heeft ontvangen. Indien er geen bevestiging is ontvangen is het lidmaatschap niet opgezegd.

Overschrijven naar een andere vereniging:

Als je wilt overstappen naar een andere vereniging dient dat vóór 15 juni te gebeuren. Je kunt bij je nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier krijgen en deze invullen.

Opmerkingen: De ledenadministratie bekijkt of je aan je verplichtingen (eventuele achterstand contributie, boetes e.d.) hebt voldaan. Ook in bruikleen gegeven spullen (tas, kleding e.d.) moeten worden ingeleverd. Indien je aan deze verplichtingen hebt voldaan zal goedkeuring van de overschrijving/opzegging worden verleend.