Ledenadministratie

Algemeen

De ledenadministratie houdt zich, zoals het woord al zegt, voornamelijk bezig met de administratieve werkzaamheden met betrekking tot de leden binnen a.s.v Blauw-Wit en de KNVB.

Lid a.s.v Blauw-Wit = lid KNVB

Alle personen die een functie binnen a.s.v Blauw-Wit uitvoeren of spelend lid zijn, dienen lid te zijn van a.s.v Blauw-Wit en de KNVB. De ledenadministratie zorgt voor het aan- en afmelden van deze leden.

Nieuwe leden

Voor nieuwe leden geldt een aanmeldingprocedure. Deze kunt u terug vinden op de website onder de tab “Lid worden“.

Adreswijzigingen

Denk bij verhuizingen ook aan het doorgeven van uw nieuwe huisadres aan de ledenadministratie. Adreswijzigingen kunnen schriftelijk naar het postadres of via de email worden doorgegeven.

Opzeggingen lidmaatschap

Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen dienen dit schriftelijk of per email te doen. Het lidmaatschap wordt aangegaan gedurende een verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Indien het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wordt opgezegd blijft de volledige contributie verschuldigd, ook als er in termijnen wordt betaald.

Leden die hun lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar willen opzeggen dienen dit voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar te doen. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email bij onderstaande contactgegevens.


Overschrijven

Elke speler in het amateurvoetbal kan een overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan door de nieuwe vereniging in gang gezet.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden.

Bij aanmelding van een speler bij zijn nieuwe vereniging, wordt deze speler met ingang van het nieuwe seizoen overgeschreven naar de nieuwe vereniging.

  • De oude vereniging kan zien dat er een overschrijvingsverzoek loopt.
  • Alle overschrijvingsverzoeken worden door de KNVB verzameld en op 1 juli automatisch doorgevoerd.
  • Als er geen blokkade is wordt de speler tegelijkertijd afgemeld bij de oude vereniging als lid.
  • Als er wel een blokkade is (zie hieronder) dan moet deze eerst worden opgeheven.

Blokkade opleggen

De verenigingen kunnen bij de verschillende spelers een financiële blokkade aangeven als dit van toepassing is. Wanneer de betreffende speler heeft voldaan aan zijn financiële verplichting dan moet de oude vereniging de blokkade verwijderen.

De (eventuele) blokkade wordt opgeheven als::

  • de volledige contributie is betaald
  • alle openstaande (KNVB) boetes zijn betaald
  • alle in bruikleen ontvangen kleding, tassen e.d. is ingeleverd
  • alle overige zaken zoals sleutels, zijn ingeleverd

(Nog) niet digitaal

In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal.


Contactgegevens ledenadministratie

De ledenadministratie wordt momenteel gevoerd door Bas Bode en is alleen schriftelijk of per email te bereiken. Onderstaand de contactgegevens.

Postadres:

Uiverstraat 54,
1171 CZ Badhoevedorp

Email : bode0182@planet.nl