Jeugdcommissie

a.s.v Blauw-Wit bestaat uit twee onderdelen die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de club: het Bestuur en de Jeugdcommissie. Daarnaast zijn er nog diverse commissies en functionarissen die onder verantwoordelijkheid van het Bestuur of de Jeugdcommissie taken uitvoeren.

Taken en verantwoordelijkheden

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en wordt hierin bijgestaan door de jeugdcommissie.

Dat betekent in de praktijk dat het bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij de senioren afdeling, maar daarnaast ook voor het beleid dat door a.s.v Blauw-Wit wordt gevoerd.

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de jeugdafdeling van de vereniging. Dat wil zeggen dat de jeugdcommissie verantwoordelijk is voor:

  • Deelname teams aan competities en toernooien
  • Goed verloop wedstrijddagen, waarbij altijd een bestuurslid van dienst of gastheer/gastvrouw aanwezig is
  • Bezetting kantine op wedstrijddagen
  • Wedstrijdkleding teams en materialen t.b.v. trainingen en wedstrijden van de jeugd.

De voorzitter van de jeugdcommissie is het aanspreekpunt van de jeugdcommissie en vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het bestuur. Daarnaast is de voorzitter van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor een goede onderlinge afstemming van de verschillende onderdelen van de jeugd.

Afstemming senioren-jeugd

Voor een goede afstemming tussen jeugd en senioren is het van groot belang dat de jeugdcommissie het bestuur ook ondersteunt bij de beleidsontwikkeling. Daartoe is een nauwe samenwerking tussen onderdelen van de jeugdafdeling en senioren noodzakelijk.

Wanneer het tussen onderdelen van de jeugd en senioren niet lukt om op één lijn of tot een gezamenlijke aanpak te komen, bepaalt het Hoofdbestuur hoe er verder gehandeld wordt. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het beleid.

De jeugdcoördinator (voorzitter van de jeugdcommissie) vertegenwoordigt de jeugdcommissie in het bestuur. Er kunnen bij bestuursvergaderingen ook andere jeugdcommissieleden aanwezig zijn, om een goede afstemming tussen senioren en jeugd te waarborgen.

De leden van de jeugdcommissie vergaderen 1 keer per maand en zijn te bereiken via jeugd@fcblauwwitamsterdam.nl