Herinnering contributie seizoen 2015-2016

Herinnering contributie seizoen 2015-2016

Diverse spelers hebben de contributie 2015/2016 nog niet voldaan.

Wij hebben deze leden enige tijd geleden daarop opmerkzaam gemaakt via Club-Collect.

We geven de betreffende spelers nog 2 weken de tijd om de contributie alsnog te betalen.

Indien er dan nog leden zijn die niet aan hun verplichtingen hebben voldaan
zullen wij een incasso bureau opdracht geven om de contributie te verhalen.

Om extra kosten, voor speler en club, te voorkomen verzoeken wij
dringend om zo spoedig mogelijk tot betaling over te gaan.

Tevens wijzen wij deze leden op het feit dat, zonder betaling, een eventuele overschrijving
naar een andere vereniging ook geblokkeerd zal worden totdat aan de verplichting is voldaan.

Namens Michel Galata (penningmeester)

A.s.v Blauw-Wit