Gegevensbescherming (AVG)

Gegevensbescherming (AVG)

Amsterdam, 23 mei 2018

Aan de leden van a.s.v Blauw-Wit

Op 25 mei 2018 wordt de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) van kracht. Dit is een Europese regeling die de Nederlandse regeling gaat vervangen.

De AVG staat voor versterking en uitbreiding van de privacy-rechten. Als vereniging moeten wij duidelijk aangeven waarvoor wij de gegevens van onze leden gebruiken. Ook is een vereiste dat ieder lid uitdrukkelijk toestemming geeft tot het gebruik van zijn/haar gegevens door de vereniging.

Het ledenbestand is opgenomen in ‘Sportlink’, een digitaal systeem van de KNVB. Voor de veiligheid van dat systeem is de KNVB verantwoordelijk. De vereniging bepaalt de inhoud van het ledenbestand van onze vereniging in ‘Sportlink’.

Het gaat dus om de gegevens die de seniorleden of ouders/verzorgers van de jeugdleden op het inschrijvingsformulier hebben ingevuld, te weten:

Naam, adres, geboortedatum, eventueel telefoonnummer en e-mailadres.

De vereniging gebruikt de gegevens in ‘Sportlink’ voor de volgende verenigingsactiviteiten:

-Het verzenden van de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en andere relevante bijeenkomsten

– Het verzenden van informatie via email of post bij evenementen georganiseerd door de vereniging of andere (voetbal)verenigingen.

– Het wijzen van de leden op nieuwe publicaties van de vereniging

– Het innen van contributie

Het bestuur heeft besloten onze bestaande leden en ouders/verzorgers toestemming te vragen om zijn/haar gegevens alleen voor voornoemde doeleinden te gebruiken door het innen van de contributie.

Wanneer de vereniging de gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken zal zij tevoren toestemming vragen. De vereniging zal nooit een adres- of e-maillijst aan anderen, ook niet aan de andere leden van de vereniging geven.

Er zijn slechts twee (bestuurs)leden die het ledenbestand beheren en twee die inzage hebben in de combinatie van adres en bankrekening van de leden en ouders/verzorgers.

Als u vragen heeft kunt u deze stellen via onze website of anders bellen met de voorzitter van het bestuur.

Met vriendelijke groet,

Han Vermeulen, namens het bestuur van de vereniging

A.s.v Blauw-Wit