Ereleden Blauw-Wit

Dick Hagen
Bas Bode
Bernard Frank

Willem Broertjes

I. Visser-Bakker
Michel Galata
Anton Feenstra
Wim Kenbeek
T.J Vellinga
H.J van Teeffelen
Gerda Veschuren-Scholten
Jan Verschuren
Han Vermeulen
Luc van Bolderick
Ger van Niekerk
W.F.F.G van Asselt
J.G.O Engel
J.H van Dort
J. Lakeman
F.J Lietzen
Piet Maas
A. Muyderman
J.C.D Schindeler
Co Bergman
K. vd Kluft
F,X.A Drilling
Chr. M Lauritsen
D. Lippens
Piet Lippens
R.J.H Moolenijzer
Bertus van Noort
G.C Smit
L.J Meyer (ere-voorzitter)
Jan Miner
John Schouten
Jan Schouten
Cor Wilders
Piet Koekebakker Sr.
Willem Kersbergen
Will Löwer Boscher
Herman van Raalte
F. Huis
Cees Befort
Ad vd Graaf
Theo Hoekstra
Ad Ekelschot
Toon van Zanten
Jan Constancia
Marcel Groenewoud
W.A Visser
Arie vd Raa
Henk Doller
K.L Soeste
Willem van Eck
B.W. Willems
Rob Roosendaal