Ereleden VV Beursbengels

Ereleden Beursbengels

Jan Bregman † Jaap de Jonge † Ger Korthout † Hans Swart †
Ferry van de Bunt Hans Kroon Han Vermeulen Dick Toorenent
Marcel v/d Meent Piet Tit Peter van Loon Peter Ahlers
Luc van Bolderick Rob Vernooys Arthur de Rooij † Rob Roosendaal †
Rinus Zwaneveld Wim Vallentin Raymon Vallentin Henk v/d Snoek †